เชวดากอง เจดีย์ทองกลางกรุงที่มาทีไรต้องแวะไปสักการะ

เชวดากอง เจดีย์ทองกลางกรุงที่มาทีไรต้องแวะไปสักการะ

ย่างกุ้งเป็นเมืองใหญ่ของพม่าและเมืองนี้ก็ยังมีศักดิ์เป็นถึงอดีตเมืองหลวงของประเทศนี้อีกด้วย หากใครที่มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวย่างกุ้งก็คงสะดุดตากับเจดีย์สีทองอร่ามบนยอดเขาที่เห็นมาแต่ไกล หรือแม้แต่ในยามค่ำคืนก็ยังสว่างไสวด้วยแสงไฟงดงามซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้สำหรับคนพม่าได้เป็นอย่างดี และที่นี่ก็คือ เชวดากอง เจดีย์ทองที่ถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวพม่า และนับเป็นหนึ่งใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่ใครมาก็ต้องหาโอกาสแวะไปสักการะสักครั้ง

เชวดากอง

สำหรับตำนานของเจดีย์ เชวดากอง นั้นเชื่อว่าก่อสร้างขึ้นเมื่อ 2,500 ปีก่อน พ่อค้าที่ไปทำการค้ายังอินเดียในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังเผยแพร่ศาสนาอยู่เกิดความเลื่อมใส จึงทูลขอเส้นเกศาจากพระองค์มา 8 เส้น และนำกลับมาสร้างเป็นเจดีย์ที่เมืองพม่าแห่งนี้ เดิมเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุไม่ได้ยิ่งใหญ่งดงามเช่นนี้ แต่ด้วยศรัทธาจากชาวพม่าช่วยกันสร้างขึ้นใหม่ยิ่งใหญ่และงดงามกว่าเดิมในเวลาต่อมา

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน การไปสักการะเจดีย์เชวดากองไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเหมือนกับทุกคนในเมืองนี้จะคุ้นเคยกับการเดินทางไปที่แห่งนี้อยู่แล้ว นักท่องเที่ยวจึงสามารถโบกแท็กซี่หรือแม้แต่จ้างรถท้องถิ่นเพื่อขึ้นไปสักการะมหาเจดีย์เชวดากองได้ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกประตูใดประตูหนึ่งจากทั้งสี่ทิศ แต่ประตูที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้มากที่สุดคงเป็นประตูทางใต้ที่สามารถเดินทางได้ง่าย และเดินไม่ไกลนัก เมื่อขึ้นมาถึงด้านบนก็ชำระธรรมเนียมค่าเข้าและรับสติ๊กเกอร์มา

เชวดากอง

ธรรมเนียมการสักการะศาสนสถานในพม่านั้นต่างกับวัฒนธรรมไทยอยู่บ้าง เนื่องจากศาสนสถานในพม่ามักมีพระประธานมากกว่าหนึ่งองค์ เรียงรายอยู่ตามซุ้มศาลาต่าง ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสักการะองค์ไหนก็ได้ และที่เจดีย์เชวดากองก็เช่นกัน การสักการะเริ่มแรกควรไหว้พระพุทธรูป จากนั้นนำดอกไม้ธูปเทียนที่มีสักการะพระประจำวันเกิด และสรงน้ำพระตามจำนวนที่ระบุไว้ คืออายุบวกเพิ่มอีกหนึ่งปี จากนั้นเดินเวียนรอบเจดีย์เชวดากองพร้อมตั้งจิตอธิษฐานแล้วกลับมาเคาะระฆังเพื่อเรียกเทวดามาอนุโมทนาบุญที่ได้มาสักการะพระธาตุในครั้งนี้ ก็นับว่าได้สักการะเจดีย์เชวดากองอย่างครบถ้วนแล้ว

หากนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมเจดีย์เชวดากองไม่เพียงแต่จะได้สักการะเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของคนพม่า เรายังได้พบเห็นวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของชาวพม่าที่อิงอาศัยอยู่กับเจดีย์แห่งนี้ด้วย และอดนึกชื่นชมในความศรัทธาและวิธีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวพม่าไม่ได้แน่ ๆ

ที่เที่ยวทั่วไป