อุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ เที่ยวชมดอกหญ้าป่า ดุสิตา

อุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ เที่ยวชมดอกหญ้าป่า ดุสิตา

อุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของโซนภาคอีสานที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักค้างแรม กางเต็นท์สัมผัสกับธรรมชาติ เพราะที่วนอุทยานแห่งนี้มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย ยิ่งในช่วงของฤดูหนาวบนจุดสูงสุดของวนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส เพราะในเขตวนอุทยานมีลักษณะเป็นพื้นที่ลานกว้าง ลมที่พัดมาจึงปะทะได้ที่ตัวนักท่องเที่ยวแบบเย็น ๆ ฉ่ำ ๆ เหมือนเปิดแอร์

            ในเขตของวน อุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเขตอุทยานที่มีดอกไม้ และต้นไม้นานาชนิดที่เป็นพันธุ์ไม้หายาก หรือใกล้จะสูญพันธุ์ และดอกไม้ที่มีความพิเศษที่มีอยู่ที่วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้งเป็นดอกไม้ที่ออกดอกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น คือดอกไม้ที่มีชื่อว่า “ดุสิตา”  ซึ่งเป็นดอกหญ้าป่าที่หาดูได้ยากมาก ๆ

อุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง

            “ดุสิตา”  เป็นดอกหญ้าป่าชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชื่อเรียกของ “ดุสิตา” มีอยู่จำนวนหลายชื่อ เช่น หญ้านกขาบ หญ้าข้าวก่ำน้อย หรือดอกหญ้าป่า เป็นดอกไม้ที่มีความพิเศษตรงที่ถึงแม้ดอกหญ้าป่า   “ดุสิตา” จะเป็นดอกไม้ที่มีขนาดเล็ก สีสันดูสวยงดงาม แต่กลับกลายเป็นพืชที่กินแมลงแต่ไม่เป็นอันตรายต่อคน

ดอกหญ้าป่า “ดุสิตา” เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุสั้นเพียงหนึ่งปีเท่านั้น เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและแอบซ่อนถุงใบเล็ก ๆ เพื่อเป็นที่ดักจับแมลง และเป็นตัวย่อยแมลงที่เป็นเหยื่อของดอกหญ้าป่า “ดุสิตา” ดอกหญ้าป่าชนิดนี้เป็นดอกหญ้าที่หาดูได้ยากมาก ออกดอกเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้นในช่วงของเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว

อุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเขตอุทยานที่มีดอกไม้ และต้นไม้นานาชนิด

อุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง

            ดอกหญ้าป่า “ดุสิตา” ชื่อดอกไม้ที่มีความไพเราะเป็นอย่างมาก เพราะคำว่า “ดุสิตา” ชื่อนี้ได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาที่จังหวัดสกลนคร “ดุสิตา” เป็นดอกหญ้าป่าที่ชอบขึ้นตามพื้นที่ราบสูง อยู่กันเป็นกอที่มีขนาดเล็ก เมื่อดอกหญ้าป่า “ดุสิตา” มีจำนวนมากปกคลุมพื้นดินอยู่จะมีความสวยงามเป็นอย่างมาก เพราะดอกหญ้ามีสีสันที่สวยงาม

            วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้งจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเขตที่มีดอกไม้หายากหลากหลายชนิด และมีดอกหญ้า “ดุสิตา” ซึ่งเป็นดอกไม้ที่หาดูได้อยาก พร้อมกับบรรยากาศที่สวยงามของเขตพื้นที่ จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจดจำของหวัดอำนาจเจริญ

ที่เที่ยวทั่วไป ภาคเหนือ