Elephant Nature Park ใกล้ชิดกับช้าง และแมวที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่
ที่เที่ยวทั่วไป ในประเทศ

Elephant Nature Park ใกล้ชิดกับช้าง และแมวที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม Elephant Nature Park จังหวัดเชียงใหม่ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นมาโดยผู้ที่ถูกปลูกฝังให้เป็นคนที่มีจิตใจเอื้ออารีต่อสัตว์มาตั้งแต่วัยเด็ก แสงเดือน “เล็ก” ชัยเลิศ ทำให้เธอเติบโตขึ้นมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสัตว์ และได้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมา เพื่อที่จะดูแลช้างที่ใกล้สูญพันธุ์ให้อยู่คู่กับชาวเชียงใหม่ไปอีกนาน นอกจากช้างแล้ว ที่มูลนิธิยังได้รับเลี้ยง และดูแลแมวไม่มีเจ้าของจำนวนมาก สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายรักสัตว์ และชอบใกล้ชิดสัตว์สามารถแวะมาเที่ยวชมและเล่นกับน้องช้าง น้องแมวที่มูลนิธิได้เลยนะคะ             สัตว์เลี้ยงที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม Elephant Nature Park จังหวัดเชียงใหม่ รับไว้ดูแลมีจำนวน 600 กว่าตัว มีทั้งช้าง แมว กระต่าย วัว และสุนัข โดยแมวที่มูลนิธิรับเลี้ยงไว้มีจำนวน 300…