Tooney Toy Museum Thailand เที่ยวชมของเล่นสมัยใหม่แสนเริ่ด @นนทบุรี
ที่เที่ยวทั่วไป ในประเทศ

Tooney Toy Museum Thailand เที่ยวชมของเล่นสมัยใหม่แสนเริ่ด @นนทบุรี

เรื่องของเด็กยังคงเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจเป็นหลักเสมอ เพราะกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องผ่านการเป็นเด็กมาก่อนเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนของยุคไหนก็ตาม แล้วก็มี สถานที่ท่องเที่ยว อีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเล่นเช่นกัน แต่สถานที่นั้นอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ของเล่น Tooney Toy Museum Thailand นั้นเอง ถ้าพูดกันตามตรงTooney Toy museum Thailandจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นที่ใหญ่กว่าพิพิธภัณฑ์ของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ก็ว่าได้ แต่ในTooney Toy Museum Thailandนั้นจะตอบโจทย์ความทันสมัย เน้นความสดใหม่ในของเล่นที่เข้าชมมากกว่า Tooney Toy Museum Thailand เที่ยวชมของเล่นสมัยใหม่แสนเริ่ด @นนทบุรี สำหรับผู้เขียนแล้ว พิพิธภัณฑ์ ของเล่นเกริกยุ้นพันธ์จะเป็นที่รวมทั้งของเล่นและของใช้ในสมัยก่อนเสียมากกว่า สำหรับค่าบริการของที่นี่คือ สำหรับเด็ก100บาทและผู้ใหญ่เพียงแค่ 150บาท พิพิธภัณฑ์ของเล่นTooney…